Moses bror

Date: Aug 2018 Postat av on moses, bror

jødisk tradisjon og religion gjenspeiles i det offisielle norske navn på jødedommen: det mosaiske trossamfunn. Han betraktes og hedres som helgen i flere kirker og huskes også som profet.

Tags: moses, bror

→ Mer