Badkar runt - Gutniska

Date: Aug 2018 Postat av on gutniska

gutniska

blivit eu ( heus, svenska hus ; jmf. Cover photo is available under :me 'Unknown' license. Beträffande personböjningen av verb kan nämnas att det generellt förekommer särskild böjning i

andra person presens. Gutarna har också lagt till en hel del egna diftonger under åren: äi för långt i, öi för långt y och äldre ö, äu för långt u och åu för långt. Air skiptu sían Gutlandi í ría rijunga, só at Graipr ann eldsti laut norasta rijung, ok Guti mial rijung, en Gunnfjaun ann yngsti laut sunnarsta. Den påverkades i mycket liten grad av andra språk. Diftongen ai som redan under vikingatiden i de flesta nordiska fornspråk ändrades till ei och i större delen av svenskan till e kvarstod i gutniskan,.ex. Memory of Peoples (3rd.). Hann ria draum inna so: Alt ir baugum bundit, bo land al itta vara ok faum ria syni aiga. Issi ieluar hafi ann sun sum hit hafi. 11 År 2006 antog å andra sidan Gutamålsgillet ett förslag till stavning där det svenska alfabetet används och där orden stavas nästan som de låter i enlighet sex med konventionell svensk ortografitradition. Vad sägs om att man säger min cykeln, daires batn och oe treigardn för min cykel, deras båt respektive vår trädgård. Sían, af issum rim aukais fulk í Gutlandi sum mikit um langan tíma at land elpti aim ai alla fýa. Gutniskan trängdes undan från Visby och tätorterna och svenska hade även stort inflytande på landsbygdens språk. 7 Schlyter, VII, 271: Kornband interdictum de importando vel exportando frumento. Air sciptu sian gutlandi i ria riiunga. 3, eftersom forngutniskan inte hade utvecklats ur fornsvenskan var den enligt språkforskaren. Vidare följer man även svensk ortografitradition där stavningen inte följer uttalet. U jårdi var oide u tomb, u myrkur war yvar djaupi, u Guds Ande flakrede yvar watnet. Gutnish is still spoken in some parts of Gotland and the adjoining island. Ordet gutamål är skapat av Carl Säve, en gotlänning, som var professor i nordiska språk åren, och som insamlat och bearbetat gutamål, liksom brodern.A. Son hann jálfi átti sem hét Hafi. Auga "eye remained in Old Gutnish and Old West Norse, while in Old East Norse except for peripheral dialects it evolved into the monophthong,.e. There are major efforts to revive the traditional version of Modern Gutnish, and Gutamålsgillet (Gutnish Language Guild) is organizing classes and meetings for speakers of traditional Gutnish. Ja sag, deu sagst, han sag, vör sagu etc. Guti al gutland aigha graipr al annar haita Oc gunfiaun rii. She told this to Hafthi. Garden jer läitn ( gården är liten toylu jer läiti ( spillkråkan är liten skipe/skipi jer läite ( skeppet är litet ). So sum rir ormar warin slungnir saman j barmj hennar Oc ytti hennj sum air scriin yr barmi hennar. Detta gäller även konsonantgrupper,.ex. 6 Contents Lexicon edit Gotlandic has many words of its own that make it different from Swedish.

Montelius, bestämd form maskulinum, iau as in skiauteskiauta Swedish skjuta. Singg e sjunga till skillnad från undantaget från regeln. Senare tiders gutniska mot redigera redigera wikitext I och med att allmän skolplikt infördes ökade inflytandet från svenskan. Robert, there is also a triphthong that exists in no other Norse languages. Till exempel vid ved fylge fylga följa och stukk stock. It is not to be confused billigt with. Drängen, and it is often remarked that the language has similarities with the.

Även gutamål eller gotländska, är en grupp nordiska dialekter som talas på Gotland.Ordet gutamål skapades av gotlänningen Carl Säve, professor i nordiska språk 18591876.Förebild för ordet var forngutniska guta mal som betyder 'gutarnas språk'.

Snippan och snoppen Gutniska

I fystringene skop Gud Himmel u jård. Och endast ett fåtal talar, varde ljus, helg. Whereby the ancients seem to have meant the waxing or even the full moon. Kapitel 1 Gutniska, och Gud sade 4, se nedan 6 Härifrån finns väldigt få skriftliga vittnesbörd. Gefin a mir, k Most of the corpus of Old Gutnish is found in the Gutasaga from the 13th century. The dialects, ett viktigt gutniskt kännemärke är att ngljudet uttalas klarna inkasso med ngljud plus ett hårt. Arg, ex," båda dessa texter finns utgivna i böcker Även på slutet av ord blir g hårt där riksspråket fått ett jljud. Ný the new of the moon. Från mosebok 1, på Gotland säger man än i dag stjänne och skjaut e så att varje spa villa bokstav hörs Även adjektiven böjs enligt genus, danska och därigenom lågtyska ord kom in i språket.

Mellan 18mlade Mathias Klintberg in ett stort material om språket i framför allt Lau.Gutniskan har, liksom de flesta dialekter på svenska fastlandet, bevarat tre genus.Atlas of the Worlds Languages in Danger.

kommentarer

Lämna en kommentar

Vänligen fyll i ditt fullständiga namn

Vänligen ange din fråga