- När kontakta barnmorska gravid

Date: Aug 2018 Postat av on när, kontakta, gravid, barnmorska

när kontakta barnmorska gravid

urinvägsinfektion. Du får också information om ultraljudsundersökning och eventuell annan fosterdiagnostik. Fosterdiagnostik med ultraljud, KUB, nupp och andra undersökningar. Första besöket, vid första besöket pratar barnmorskan med er om

graviditeten och hur du mår. Ibland kan det behövas flera efterkontroller, en ganska snart efter förlossningen och en senare. Du besöker barnmorskan ungefär sex till tio gånger om graviditeten är utan komplikationer. Barnmorskan känner på nedre delen av magen kontakta hur långt ned i bäckenet barnet har kommit. Om du tillhör en riskgrupp så kanske du får gå lite frekventare, tex varannan vecka. Det är vanligt att bli kallad till ett första besök tidigt i graviditeten, då du får information om hälsa och levnadsvanor när du är gravid. Du kan behöva gå till specialistmödravården om du till exempel har någon sjukdom eller annat som kan påverka graviditeten eller förlossningen. Passa på att ställa alla frågor. Dessutom vill barnmorskan ha svar på om du själv har någon ärftlig sjukdom, eller om det finns i släkten. Läkaren eller barnmorskan kan skriva remiss till någon specialistklinik om det behövs, eller se till att vissa extra kontroller och undersökningar görs under graviditeten. Fäll ihop Efterkontroll hos barnmorskan efter förlossningen Efterkontroll hos barnmorskan efter förlossningen När du har kommit hem från BB kan du ringa din barnmorskemottagning och boka en tid för efterkontroll. Det är viktigt att få veta om du haft eller har någon sjukdom och eventuell medicinering som kan vara av betydelse för dig eller ditt barn. Fäll ihop Prover och kontroller Prover och kontroller För att kontrollera hur du och fostret mår ingår flera prover och kontroller vid besöken hos barnmorskan. Man noterar om det finns allergier eller överkänslighet mot läkemedel. Hos barnmorskan tar man ett blodtryck kollar ett urinprov samt väger dig. Ofta ordnas samtalsgrupper som sätts ihop beroende på de erfarenheter som behöver diskuteras. Barnmorskan placerar.k. Mödravårdsjournal, på mödravården lägger man upp en mödravårdsjournal. . Att vara gravid kan väcka många tankar och funderingar. Dessutom ställer barnmorskan en hel del frågor om sjukdomshistorik och eventuell medicinering. Ni pratar också om era känslor och förväntningar och får möjlighet att ställa frågor. Det är vanligt att blodvärdet blir lite lägre under en graviditet. Hon skriver en journal och frågar om du, eller bebisens pappa, haft några sjukdomar eller om du tar någon medicin.

När kontakta barnmorska gravid,

Moderskapsintyg Ungefär i vecka 20 får du ett moderskapsintyg av barnmorskan. Ofta sjunker blodtrycket lite i början av graviditeten bukplastik pris göteborg för att sedan stiga under de tre sista graviditetsmånaderna. Och ger tips på motion som kan fungera för dig. Barnmorskan frågar då om din hälsa. Pglukos, andra tas vid flera tillfällen, hen skriver medicinska fakta och hur du upplever att graviditeten har varit. Besöken på barnmorskemottagningen, besöken på barnmorskemottagningen, som ger besked om kommande föräldrapenning. Vid något av de sista besöken före förlossningen skriver barnmorskan ner en sammanfattning av graviditeten. Testas vid flera tillfällen, allt som händer med bukplastik pris göteborg dig och barnet noteras i den här journalen som sedan följer med dig in till förlossningsavdelningen när det är dags att föda.

Jag är gravid i v 7 (65).Funderar lite på det där när man ska kontakta en BM och skriva in sig.

Den brukar göras mellan en och tolv veckor efter förlossningen. Hb, barnmorskan kontrollerar också ditt blodtryck, kollar urinen samt din vikt. Först äta får du lämna ett blodprov.

Du kan läsa mer om graviditet.Det är bra och dessutom roligt om båda föräldrarna kommer tillsammans.Sedan skrivs värdet in på en kurva så att det går att följa utvecklingen.

kommentarer

Lämna en kommentar

Vänligen fyll i ditt fullständiga namn

Vänligen ange din fråga